تعریف عكاسی مدلینگ را بدانید

تعریف عكاسی مدلینگ

تعریف عكاسی مدلینگ چیست؟ وقتی كه یك پروژه مدلینگ شروع می شود، اولین افرادی كه وارد عمل می شوند طراحان هستند. طراحان با توجه به سلیقه، تجارب و سفارش كارفرما طراح های مختلفی (از لباس، زیورآلات و كفش تا هر چیز دیگری كه در مد تاثیر گذار هستند) را ارائه می كنند.  برای دیده شدن […]