نقش انسان‌ها در عکاسی از طبیعت

عکاسی از طبیعت

انسان‌ها، از طبیعت جدا نمی‌شوند و هرگز نمی‌توان هنگام عکاسی از طبیعت، تعامل انسان با محیط طبیعی را نادیده گرفت. حتی زمانی که شما پرتره‌ای از یک یوزپلنگ ایرانی می‌گیرید، تاثیر زندگی انسان روی شکل زندگی یوزپلنگ از روی ظاهر عکس هویدا است. حال تصور کنید که قرار است سراغ عکاسی از طبیعت روستاها و […]

چرا عكاسی در طبیعت طرفدار دارد

عكاسی در طبیعت

عكاسی در طبیعت را تجربه كنید طبیعت هموراه برای انسان جذاب بوده است. همیشه در طول تاریخ انسان به طبیعت و گردش در طبیعت علاقه بسیاری نشان داده است. حال آن كه جدایی از لذت وقت گزراندن در طبیعت برخی به دنبال ثبت صحنه هایی خاص از طبیعت بوده اند. در ابتدا با نقاشی، نقاشی […]